PARTNERS

PROJEKTÄGARE

RIJEKAS SPORTS ASSOCIATION – Kroatien

partners2
ADRESS

Rijeka’s Sports Association

Verdieva 11/III,

51000 Rijeka, Croatia

RINGA OSS

Phone:
+385 51 313 500

Fax:
+385 51 212 884

SKICKA EPOST

E-mail:
rijecki-sportski-savez@ri.t-com.hr

Web:
www.rss.hr

Rijekas idrottsförbund, finansieras av den lokala självstyret och är involverad i alla de stora sportevenemangen i staden, vilket indirekt tar hand om 180 idrottsföreningar, som tillsammans har cirka 18 000 aktiva medlemmar. RSS är initiativtagare för idrottsstrategin 2020 så har förbundet satt upp ett antal mål, bland annat att förbättra konkurrenskraftig idrott, främja medieintresse genom att utveckla stora klubbar som direkt påverkar bilden och idrottsstaden Rijeka och involverar bästa idrottarna i stadens offentliga liv.

Förbundet fäster också särskild vikt vid tillgången på organiserade idrottsprogram för ungdomar, oavsett deras ekonomiska förmåga, samt för utveckling av program som kopplar förskola, grundskola och universitet till idrottsaktiviteter. För att nå en standard som andra europeiska länderna arbetar Rijekas Idrottsförbund aktivt med att involvera så många medborgare som möjligt i offentliga idrottsprogram.

PARTNERS

SLOADO – Slovenien

sloado-slovenia-just-sport-partner
ADRESS

Celovška 25,

1000 Ljubljana

Slovenia

RINGA OSS

Phone:

+386 1 230 60 10

SKICKA EPOST

E-mail:
antidoping@sloado.si

Web:
www.sloado.si

Sloveniens olympiska kommitté – Association of Sports Federations inrättade Sloveniens antidopningsorganisation (SLOADO) 2013 som en oberoende nationell antidopningsorganisation (NADO).

Organisationens program och aktiviteter definieras i enlighet med UNESCO: s internationella konvention mot dopning i idrott och inkluderar konkurrensutsatta och icke-konkurrenskraftiga tester, resultathantering och behandling av terapeutisk användning, som syftar till att skydda idrottarnas rättigheter och intressen och låta dem träna och tävla i en dopfri miljö.

SLOADO styrs av en styrelse med fem medlemmar, som består av två representanter för nationella idrottsförbundet, en representant för Stiftelsen för finansiering av idrottsorganisationer, en representant för utbildningsministeriet, vetenskap och idrott samt en representant för Sloveniens ”NOC-idrottare”.

CESIE – Italien

cesia-italy-just-sport-partner
ADRESS

Via Roma 94

90133 Palermo,

Italia

RINGA OSS

Phone:
+39 0916164224

Fax:
+39 0915640816

Inspirerat av pacifisten Danilo Dolci, blev CESIE etablerad 2001 när över 400 projekt genomfördes. Den italienska armen är medlem av CESIE-federationen, som består av över 70 organisationer över hela världen. Deras erfarenhet av att arbeta på ett antal idrottsprojekt som Co-Net, Urbact och Sport Plus, gör dem till en värdefull partner i detta projekt. Dessutom har de för närvarande 90 aktiva projekt på lokal, europeisk och global nivå.

Att främja interkulturell kommunikation, stödja social integration och lika möjligheter och främja yrkesutbildning, livslång utbildning och utveckling av entreprenörskap är bara några av organisationens mål. Dessa mål inkluderar också att stärka hållbar utveckling och global solidaritet, utveckla nätverk och relationer på lokal, nationell och internationell nivå för att stödja internationellt samarbete.

SPORTS DEVELOPMENT ASSOCIATION – Bulgarien

sports-development-association–bulgaria-just-sport-partner
ADRESS

Адрес на Асоциация за развитие на българския спорт АРБС

София 1000

Ул. Триадица 5Б, ет. 1

RINGA OSS

Phone:

+359 889 137 478

SKICKA EPOST

E-mail:
info@bulsport.bg

Web:
www.bulsport.bg

Bulgariens Sports Development Association grundades 2010 och är en ideell offentlig organisation som ägnar sig åt att utveckla sport och främja idrottskulturen i Bulgarien. Organisationens lag är unga, kreativa och full av innovativ anda, tillägnad organisationens mål, bland annat genom en hållbar utveckling av idrott i Bulgarien, Förebygga ungdomsproblem, skyddande av barn, ungdomar, profesionella idrottsutövare, tränare och idrottsorganisationer. Föreningen sysselsätter 13 experter och anlitar 30 volontärer.

MIRANDELA MUNICIPALITY – Portugal

mirandela-municipality–portugal-just-sport-partner
ADRESS

Praça do Município, 5370-288 

Câmara Municipal de Mirandela

Portugal

RINGA OSS

Phone:
278 200 200

Fax:
278 265 753

SKICKA EPOST

E-mail:
geral@cm-mirandela.pt

Web:
www.cm-mirandela.pt

Under 2009 bildade de kommunala myndigheterna i Mirandela, Portugal (Municipio de Mirandela) en enhet som enbart ansvarar för Idrott. Dess ansvar omfattar att ge ekonomiskt stöd till olika idrottsföreningar, förvalta anslagna medel, organisera och genomföra idrottsevenemang och andra aktiviteter relaterade till idrottsutveckling, allt under mottot ”Sport för alla”. Det har resulterat i ett mycket bättre utbud av idrott, som har blivit både mer avancerad och diversifierad. De samarbetar regelbundet med 26 idrottsorganisationer, inklusive nationella förbund, regionala organisationer och lokala klubbar.

RIKSIDROTTSFÖRBUNDET (RF) – Sverige

sports-confederation–sweden-just-sport-partner
ADRESS

Västerbottens Idrottsförbund

Box 3005, 903 02 Umeå

Sweden

RINGA OSS

Phone:

010-4765400

SKICKA EPOST

E-mail:
idrottsforbundet@vbidrott.rf.se

Web:
www.rf.se/Distrikt/VasterbottensIdrottsforbund

Riksidrottsförbundet (RF) är en paraplyorganisation bestående av 70 specialidrottförbund och 21 distriktidrottsförbund. Nästan hälften av Sveriges 10 miljoner invånare mellan 6 och 80 år är medlemmar i en idrottsförening – som ledare, tränare, supporter,, aktiva idrottsutövare eller motionär. Ungefär två miljoner av dessa är aktiva idrottare, men mindre än 1% av dem tävlar på nationell mästerskapsnivå. Detta gör Sverige till en av världens mest idrottande nationer, och Svenska Riksidrottsförbundet agerar proaktivt med att uppmuntra ett livslångt idrott.