PROJEKTMÅL

Att vara smal och muskulös har blivit en trend som främjas av både media och I ens egen miljö.. För att uppnå de önskade resultaten så snabbt som möjligt tenderar många att använda olika kosttillskott utan föregående samråd med läkare eller dietist. Sådana tillskott har blivit allmänt tillgängliga och kan erhållas inte bara hos olika specialbutiker utan också på vissa gym och fitnesscentra som marknadsför sådana produkter.

Många tränare och instruktörer är inte medvetna om vilka risker som finns med att ta olika kosttillskott och dopingpreparat. Störst risk är det bland de tillskott som utlovar muskelökning, prestationsförbättring och fettförbränning. Dessutom, för det mesta, förstår inte vare sig idrottsutövare eller motionärer mycket om vilka hälsorisker de utsätter sig för av att inta vissa kosttillskott. Därför är Just Sports huvudsyfte att utbilda målgrupperna om de skadliga effekterna av doping. Förutom idrottsutövare och motionärer är målgrupperna utbildnings- och hälsovårdsinstitutioner, idrottsorganisationer och beslutsfattare på lokal, regional och nationell nivå samt EACEA som bidragsgivande myndighet.

Motionärer är sällan föremål för dopingkontroller men dopningens effekter på deras hälsa är desamma som hos professionella idrottare. Det är viktigt att reagera på lämpliga sätt för att minska ett växande folkhälsoproblemet.

Under 18-månadersperioden, under vilken Just Sport – projektet kommer att genomföras, kommer de sex partnerländerna att genomföra ett antal aktiviteter som innefattar utvärdering och analys av de metoder och hitta de bästa sätten att förebygga verksamhet på lokal, regional och nationell nivå. Vidare kommer frågeformulär att distribueras till instruktörer och motionärer på fitnesscentra för att identifiera vilka kosttillskott vanor dessa har och det kommer också att finnas ett antal antidopingutbildningar för målgrupperna.