OM PROJEKTET

Dopning är ett växande

problem inom motionsidrotten

Dopning är idag ett växande problem inom motionsidrotten. Frestelsen att snabbt uppnå resultat av sin träning genom att inta eller injicera otillåtna preparat kan orsaka långvariga skador på både kropp och vitala funktioner.

Några av de vanligaste dopningsmedlen innefattar anabola androgena steroider, olika stimulantia, syntetiskt erytropoietin(EPO), tillväxthormon(HGH) och cannabis.

Förebyggande aktiviteter och information om dess risker är nödvändiga för att minska konsumtionen. Försäljning av kosttillskott som utlovar ökad muskeltillväxt och fettförbränning har ökat under de senaste åren.

Kosttillskottetsanvändandet kan också vara skadligt om de tas i kombination med medicin och/eller i överdoserade mängder. De mest effektiva sätten att bekämpa dopning är att förebygga och öka medvetenheten om riskerna med dessa, och det är precis vad projektet Just Sport syftar till.

STEROIDER

Det är aldrig värt att riskera sin hälsa genom att dopa sig för framgång i idrott
ANABOLA ANDROGENA STEROIDER(AAS) är baserade på det manliga könshormonet testosteron och användas oftast för att öka styrka och muskelmassa.
Några av de många negativa effekter ett användande av steroider ger är en ökad risk för hjärt- och kärlbesvär samt leverskador. Ökad aggressivitet, ångest, sjuklig svartsjuka och djupa depressioner är också vanligt förekommande och drabbar även omgivningen. Steroider orsakar ett antal problem med de manliga reproduktionsorganen och deras funktioner, inklusive sterilitet och impotens. För kvinnor kan steroider resultera i uttryck av manliga attribut, såsom en grövre röst, överdriven behåring på kroppen och i ansikte samt problem med ägglossning och ofrivillig barnlöshet

STIMULANTIA

Stimulantia innehåller ett brett spektrum av aktiva substanser som minskar trötthet eller ökar energin. Samtidigt orsakar de sömnlöshet, okontrollerade skakningar eller muskelsammandragningar, förlust av koordination och balans. De kan också leda till hjärtsvikt och öka risken för hjärtinfarkt eller stroke. Dödsfall på idrottsplatser har rapporterats, orsakad av olika stimulantia i samband med kraftiga fysiska ansträngningar.

EPO

Erytropoetin är ett hormon som produceras naturligt i njurar och i levern. Dess roll är att reglera produktionen av röda blodkroppar som överför syre från lungorna till cellerna. Den syntetiska formen av detta hormon används i idrott för att hjälpa kroppen att använda syre bättre, men det innebär också en risk för plötslig död. Erytropoetin gör blodet tjockt och klibbigt som honung och förhindrar normal cirkulation. Trycket ökar och hjärtat börjar arbeta långsamt och hårt, vilket kan leda till hjärtinfarkt och stroke.

HGH

Tillväxthormoner används för att öka ämnesomsättning, proteinuppbyggnad och förbränning av fett men också för att stärka bindväv och senor och minska återhämtningstiden efter en skada. Biverkningarna är extremt farliga. Onormal kroppslig tillväxt eller utvidgning av extremiteter och inre organ är några risker. Tillväxthormonet ökar även risken för allvarlig ledinflammation och skador på lever och sköldkörtel.

CANNABIS

Cannabis finns också på listan över förbjudna ämnen för idrotten. Det har en negativ påverkan för både idrottsresultat och hälsa. Vid användning försämras minne, uppmärksamhet och motivation och immunsystemet försvagas. Rökning av cannabis kan leda till halscancer och har en negativ effekt på lungorna.