PARTNERJI

NOSILEC PROJEKTA

ŠPORTNA ZVEZA REKE – Hrvaška

partners2
ADRESA

Rijeka’s Sports Association

Verdieva 11/III,

51000 Rijeka, Croatia

POKLIČI NAS

Telefon:
+385 51 313 500

Fax:
+385 51 212 884

SPOROČILO

E-mail:
rijecki-sportski-savez@ri.t-com.hr

Web:
www.rss.hr

Športna zveze Reke je financirana s strani lokalne samouprave in je vključena v vse velike športne dogodke v mestu ter posredno skrbi za okoli 180 športnih klubov, ki vključujejo 18 tisoč aktivnih članov.

Kot pobudniki Strategije športa do leta 2020, ima zveza številne cilje, vključno z izboljšanjem tekmovalnega športa, povečanjem medijske prepoznavnosti preko razvoja velikih športnih klubov, ki neposredno vplivajo na ugled športa v mestu Reka ter vključevanje vrhunskih športnikov v javno mestno življenje.

Zveza se zavzema tako za razširjenost organiziranih športnih programov za mlade, ne glede na njihove finančne zmožnosti, kot tudi za razvoj programov za predšolske in šolske otroke ter študente. Da bi dosegli standard drugih evropskih držav, Športna zveza Reke poizkuša vključevati čim večje število prebivalcev v javne športne programe.

PARTNERJI

SLOADO – Slovenija

sloado-slovenia-just-sport-partner
ADRESA

Celovška 25,

1000 Ljubljana

Slovenia

POKLIČI NAS

Telefon:

+386 1 230 60 10

SPOROČILO

E-mail:
antidoping@sloado.si

Web:
www.sloado.si

Slovenksa anti-doping organizacija (SLOADO) je bila ustanovljena leta 2013 s strani Olimpijskega komiteja Slovenije – združenja športnih zvez kot neodvina nacionalna protidopinška organizacija (NADO).

Program in aktivnosti organizacije so v skladu z UNESCO Konvencijo proti dopingu v športu in vključujejo testiranja na in izven tekmovanj, ozaveščanje športnikov in spremljevalnega osebja, upravljanje z rezultati ter postopke pridobivanja terapevtskih izjem.

Vse aktivnosti so usmerjene v ščitenje pravice športnikov, da trenirajo in tekmujejo v okolju brez dopinga. SLOADO upravlja 5-članski upravni odbor, ki je sestavljen iz dveh predstavnikov nacionalnih športnih zvez, predstavnika Fundacije za šport, predstavnika Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter predstavnika Komisije športnikov pri Olimpijskem komiteju.

CESIE – Italija

cesia-italy-just-sport-partner
ADRESA

Via Roma 94

90133 Palermo,

Italia

POKLIČI NAS

Telefon:
+39 0916164224

Fax:
+39 0915640816

Ustanovitev CESIE leta 2001 je navdihnilo delo pacifista Danila Dolcija. Od ustanovitve pa do danes so izvedli že preko 400 različnih projektov. Italijanska organizacija je del CESIE Federacije, ki jo sestavlja preko 70 organizacij širom sveta.

Na podlagi izkušenj iz različnih športnih projektov (Co-Net, Urbact in Sport Plus), kot partnerji predstavljajo pomemben del projekta Just Sport. Trenutno aktivno izvajajo 90 projektov na lokalnem, evropskem in svetovnem nivoju.

Med cilje organizacije sodijo spodbujanje medkulturne komunikacije, podpiranje socialne vključenosti in enakih možnosti, spodbujanje napredka poklicnega usposabljanja, vseživljenjskega izobraževanja in razvoj podjetništva.

Ti cilji tudi vključujejo krepitev trajnostnega razvoja in globalno solidarnost ter razivjanje mreže in povezav na lokalnem, nacionalnem in mednarodnem nivoju ter podporo mednarodnemu sodelovanju.

BOLGARSKA ZVEZA ZA RAZVOJ ŠPORTA – Bolgarija

sports-development-association–bulgaria-just-sport-partner
ADRESA

Адрес на Асоциация за развитие на българския спорт АРБС

София 1000

Ул. Триадица 5Б, ет. 1

POKLIČI NAS

Telefon:

+359 889 137 478

SPOROČILO

E-mail:
info@bulsport.bg

Web:
www.bulsport.bg

Bolgarska zveza za razvoj športa je bila ustanovljena leta 2010 kot neprofitna javna organizacija, namenjena razvoju športa in razvijanju športne kulture v Bolgariji.

V zvezi deluje tim mladih, kreativnih in inovativnih ljudi, predanih ciljem zveze, ki vključujejo trajnostni razvoj športne vzgoje v Bolgariji, reševanje problematike mladih, zaščito otrok, mladih, vrhunskih športnikov, trenerjev in športnih organizacij ter razvoj preventivnih programov skozi šport. Zveza zaposluje 13 strokovnjakov in 30 prostoljcev.

OBČINA MIRANDELA – Portugalska

mirandela-municipality–portugal-just-sport-partner
ADRESA

Praça do Município, 5370-288 

Câmara Municipal de Mirandela

Portugal

POKLIČI NAS

Telefon:
278 200 200

Fax:
278 265 753

SPOROČILO

E-mail:
geral@cm-mirandela.pt

Web:
www.cm-mirandela.pt

Leta 2009 je občina Mirandela na Portugalskem ustanovila enoto, odgovorno izključno za šport, ki skrbi za finančno podporo različnim športnim združenjem, upravlja s skladi ter orgnizira in izvaja športne dogodke ter druge aktivnosti, namenjene razvoju “športa za vse”.

Športna ponudb v občini je sedaj na višji stopnji in bolj raznolika. Redno sodelujejo s 26 športnimi organizacijami, vključno z nacionalnimi športnimi zvezami, regionalnimi zvezami in lokalnimi klubi.

ŠVEDSKA ŠPORTNA ZVEZA – Švedska

sports-confederation–sweden-just-sport-partner
ADRESA

Västerbottens Idrottsförbund

Box 3005, 903 02 Umeå

Sweden

POKLIČI NAS

Telefon:

010-4765400

SPOROČILO

E-mail:
idrottsforbundet@vbidrott.rf.se

Web:
www.rf.se/Distrikt/VasterbottensIdrottsforbund

Švedska športna zveza je krovna organizacija, ki vključuje 70 nacionalnih in 21 okrožnih športnih zvez. Skoraj polovica švedskega prebivalstv (od sedem milijonov) med 7 in 70 letom je članov športnih klubov – delujejo kot managerji, trenerji, navijači, aktivni športniki ali izvajalci.

Približno dva miljona je aktivnih športnikov, od tega jih en odstotek tekmuje na nivoju državnih prvenstev. S tem Švedska velja za eno največjih športnih nacij in Švedska športna zveza deluje proaktivno pri spodbujanju vseživljenjskega ukvarjanja s športom.