Just Sport

Protidopinška
inicijativa

STOP DOPING!

O INICIJATIVI

Doping je eden izmed večjih izzivov, s katerim se srečuje modern šport. To velja tako za vrhunske kot rekreativne športnike, pri čemer se slednji največkrat ne zavedajo negativnih posledic uporabe prepovedanih snovi v športu.

Želja po čim hitrejšem napredku lahko vodi do dolgoročnih posledic na organizem posameznika in ogroža človekove vitalne funkcije. Čeprav uporaba prepovedanih snovi med rekreativnimi športniki ne pomeni goljufije v smislu kršenja pravil, še vedno pomeni goljufanje samega sebe in preseganje lastnih mej na nepošten način.

PARTNERJI

KOORDINACIJA PARTNERJA

partners2
partners3
sloado-slovenia-just-sport-partner
sports-development-association–bulgaria-just-sport-partner
cesia-italy-just-sport-partner
sports-confederation–sweden-just-sport-partner

KOLEDAR

SEZNAM ZADNJEGA POSLOVNIH AKTIVNOSTI

DATUM OPIS
01-01-2017 Project Meetup
04-09-2017 Web site launch