Pravni dokumenti

1. Svjetski antidopingški kodeks:
https://www.antidoping-hzta.hr/images/IS2015/KODEKS2015web.pdf

2. Pravilnik za borbu protiv dopinga hrvatskog zavoda za toksikologiju i antidoping
https://www.antidoping-hzta.hr/2014-03-21-19-13-02/pravilnik-hzta

3. Popis zabranjenih sredstava:
https://www.antidoping-hzta.hr/images/STANDARDI2015/STANDARDI2018/POPIS2018web.pdf