Партньори

Ръководител на проекта

Спортна асоциация Риека – Хърватия

partners2
ADDRESS

Rijeka’s Sports Association

Verdieva 11/III,

51000 Rijeka, Croatia

CALL US

Phone:
+385 51 313 500

Fax:
+385 51 212 884

SEND EMAIL

E-mail:
rijecki-sportski-savez@ri.t-com.hr

Web:
www.rss.hr

Финансирана от местното самоуправление, асоциацията на спортните федерации в Риека участва във всички големи спортни събития в града, като по този начин непряко се грижи за 180 спортни клуба, които заедно имат около 18 000 активни члена.

Като инициатор на спортната стратегия до 2020 г., асоциацията си е поставила редица цели, включително подобряване нивото на състезателния спорт, насърчаване на медийния интерес чрез развиване на големи клубове, които имат пряк ефект върху имиджа на спорта в град Риека и включващи топ спортисти с голямо значение за града.

Асоциацията придава особено значение на наличието на организирани спортни програми за младите хора, независимо от финансовите им възможности, които свързват предучилищни, училищни и университетски дейности със спортните дейности.

За да достигне стандартите на европейските държави, спортната асоциация на Риека активно работи за участието на колкото се може повече граждани в обществени спортни програми.

Партньори

SLOADO – Словения

sloado-slovenia-just-sport-partner
ADDRESS

Celovška 25,

1000 Ljubljana

Slovenia

CALL US

Phone:

+386 1 230 60 10

SEND EMAIL

E-mail:
antidoping@sloado.si

Web:
www.sloado.si

Словенския олимпийски комитет – Асоциацията на спортните федерации създаде Словенската Антидопингова организация (SLOADO) през 2013 г. като независима национална антидопингова организация (NADO).

Програмите и дейностите на организацията са дефинирани в съответствие с Международната конвенция на ЮНЕСКО за борба с допинга в спорта и включват процедури за състезателен и извън състезателен контрол, обработка на проби и прилагането им с насоченост към защита на правата и интересите на спортистите, като и тяхното обучение за състезателна дейност без употреба на допинг.

SLOADO се управлява от петчленен Управителен съвет, който се състои от двама представители на националните спортни федерации, представител на Фондацията за финансиране на спортните организации, представител на Министерството на образованието, науката и спорта и представител на спортистите от комисията на спортистите от Словенския Олимпийски Комитет.

CESIE – Италия

cesia-italy-just-sport-partner
ADDRESS

Via Roma 94

90133 Palermo,

Italia

CALL US

Phone:
+39 0916164224

Fax:
+39 0915640816

Вдъхновен от работата на пацифиста Данило Долци, CESIE е основана през 2001 г., когато са осъществени над 400 проекта. Италианската ръка е члена на федерацията CESIE, която се състои от над 70 организации в целия свят. Техният опит в работата по редица проекти като Co-Net, Urbact и Sport Plus ги прави ценен партньор по този проект. Освен това те в момента разполагат с 90 активни проекта на местно, европейско и световно равнище.

Насърчаването на междукултурната комуникация, подкрепата за социалното приобщаване и равните възможности и насърчаването на напредъка в професионално обучение, обучението през целия живот и развитието на предприемачеството са само някои от целите на организацията.

Тези цели включват също така укрепване на устойчивото развитие и солидарността в световен мащаб, развиване на мрежи и връзки на местно, национално и международно равнище и подкрепа на международното сътрудничество.

Асоциация за развитие на Българския спорт – България

sports-development-association–bulgaria-just-sport-partner
ADDRESS

Адрес на Асоциация за развитие на българския спорт АРБС

София 1000

Ул. Триадица 5Б, ет. 1

CALL US

Phone:

+359 889 137 478

SEND EMAIL

E-mail:
info@bulsport.bg

Web:
www.bulsport.bg

Асоциацията за развитие на Българския спорт е създадена през 2010 г. и е неправителствена обществена организация, посветена на развитието на българския спорт и спортната култура в България.

Екипът на асоциацията е млад, творчески и изпълнен с иновативен дух, включително устойчиво развитие на физическото възпитание и спорта в България; справяне с проблемите на младежта; защита на деца, младежи, професионални спортисти, треньори, спортни фигури и спортни организации; и развитие на превенцията чрез спорт. В асоциацията работят 13 експерти и разчитат на 30 доброволци.

Община Мирандела – Португалия

mirandela-municipality–portugal-just-sport-partner
ADDRESS

Praça do Município, 5370-288 

Câmara Municipal de Mirandela

Portugal

CALL US

Phone:
278 200 200

Fax:
278 265 753

SEND EMAIL

E-mail:
geral@cm-mirandela.pt

Web:
www.cm-mirandela.pt

През 2009 г. общинските власти в Мирандела, Поругалия (Municipio de Mirandela), формираха административна единица, която да се занимава единствено със спорта.

Нейните отговорности включват предоставяне на финансова подкрепа за различни асоциации, управление на средства, организиране и провеждане на спортни събития и други дейности свързани със спортното развитие, всичко под мотото „Спорт за всички“.

Това доведе до много по-добра спортна среда, която стана по-напреднала и разнообразна. Те редовно си сътрудничат с 26 спортни организации, включително национални федерации, регионални асоциации и местни клубове.

Спортна конфедерация – Швеция

sports-confederation–sweden-just-sport-partner
ADDRESS

Västerbottens Idrottsförbund

Box 3005, 903 02 Umeå

Sweden

CALL US

Phone:

010-4765400

SEND EMAIL

E-mail:
idrottsforbundet@vbidrott.rf.se

Web:
www.rf.se/Distrikt/VasterbottensIdrottsforbund

Шведската спортна конфедерация е обединяваща организация състояща се от 70 специални спортни федерации и 21 областни федерации. Почти половината от седемте милиона души на Швеция на възраст между 7 и 70 години са членове на спортни клубове – като мениджъри, инструктори, поддръжници, активни състезатели или подпомагат дейностите.

Два милиона от тях са активни спортисти, но по-малко от 1% от тях се състезават на национално ниво. Това прави Швеция една от най-спортните нации в света, а Шведската спортна конфедерация действа активно, за да насърчи участието в спорта през целия живот.