ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

Да бъдеш слаб и мускулест се превърна в цел на хората, като тази тенденция се насърчава както от медиите, така и от средата в която живеем, като по този начин физическото упражнение и тренировка се превръщат с позитивен здравен ефект се превръщат в естетически проблем. С оглед да се постигнат желаните резултати възможно най-бързо, хората спортуващи за здраве прибягват до използването на редица хранителни добавки и препарати без да се консултират със специалисти. Такива препарати и хранителни добавки стават все по-разпространени и могат да бъдат закупени не само в специализирани магазини, но и във фитнес центрове.

Само малка част от инструкторите и треньорите осъзнават значението на приемането на различни стимулиращи вещества и техния негативен ефект върху човешкия организъм, като голяма част от тях всъщност са недостатъчно обучение по въпроса. Освен това хората практикуващи спорт в свободното време все още не разбират и не знаят достатъчно за последиците от приемането на забранени вещества за подобряване на спортното представяне, поради което основната цел на Just Sport е да обучи целевите групи относно опасностите и вредните последици от допинга.

Освен инструктори и треньори във фитнес центровете или зали, целевите групи включват образователни и здравни учреждения, спортни организации и ръководители, вземащи решения на местно, регионално и национално ниво, както и обществото като цяло и EACEA като възложител.

Тъй като спортистите с аматьорски статут не подлежат на допинг контрол, а негативните ефекти върху тяхното здраве са същите както при спортистите занимаващи се професионално със спорт, от жизненоважно значение е да се реагира по възможно най-подходящия начин за да се намали този нарастващ проблем, свързан с общественото здраве.

През 18-месечния период през който ще се изпълнява Just Sport, шестте страни-партньори ще изпълняват редица дейности, които включват проучване и анализ на съществуващите документи, с оглед да се идентифицират най-добрите глобални и европейски практики и да се намерят най-добрите начини за въвеждане на такива на местно регионално и национално равнище. Освен това ще бъдат раздадени на инструктори и спортуващи във фитнес центрове, за да се определят навиците им за използване на добавки и също така ще има няколко модула за обучение за тренировъчна дейност без използване на допинг, както и други събития за тях и партньорски организации.