Just Sport

Антидопинг
Инициатива

БЕЗ ДОПИНГ!

АНТИДОПИНГ ИНИЦИАТИВА

Използването на забранени препарати (допинг) е един от най-големите проблеми в съвременния спорт. Това е валидно както за професионалния спорт, така и за хората спортуващи в свободното време, като последните много често не са наясно с негативните последствия при използването на препарати подобряващи спортната им форма по изкуствен начин.

Желанието много бързо да напреднат в спорта може да предизвика дълготрайни негативни ефекти върху човешкото тяло и може да застраши важни органи и функции. Въпреки това допинга не е забранен в аматьорския спорт и неговото използване не е забранено, но винаги остава факта, че вие мамите собственото си тяло и подобрявате функционалното си състояние нечестно.

ПАРТНЬОРИ

КООРДИНАЦИЯ НА ПАРТНЬОРИТЕ

partners2
partners3
sloado-slovenia-just-sport-partner
sports-development-association–bulgaria-just-sport-partner
cesia-italy-just-sport-partner
sports-confederation–sweden-just-sport-partner

НОВИНИ

Актуални Новини

КАЛЕНДАР

СПИСЪК С ПОСЛЕДНИ ИНИЦИАТИВИ / АКТИВНОСТИ

ДАТА ОПИСАНИЕ
01-01-2017 Project Meetup
04-09-2017 Web site launch